Hướng dẫn‎ > ‎

Làm Image đa cấu hình với CCBoot PnP

posted Feb 23, 2014, 11:08 AM by QQ Services
bước 1: 
- Lựa chọn các đời main từ thấp đến cao
- Phân loại các main cùng đời vào một nhóm
- Quá 2 đời main hoặc 2 nền tảng thì làm 2 image
- Cài driver cho từng nhóm main
- Phân bố hardware profile theo card màn hình
Comments