Hướng dẫn‎ > ‎

Tối ưu Windows Server 2008 R2 cho Hệ thống Bootrom - Cybergames

posted Feb 16, 2014, 9:01 AM by QQ Services   [ updated Nov 12, 2015, 1:47 AM ]
Trong các hệ thống BootRom (BR) đang được triển khai tại phòng NET ở Việt Nam hiện nay, nổi trội lên 2 hệ thống BR chạy trên nền tảng HĐH Windows của Microsoft là GCafe của Garena và CCBoot của YoungSoft. Các hệ thống này đều có thể hoạt động trên các HĐH khác nhau của Microsoft như Windows XP, Windows Server 2003, Windows 7, và Windows Server 2008. Trong khuôn khổ bài viết này, kythuatgame.com sẽ hướng dẫn các bạn tinh chỉnh HĐH Windows Server 2008 R2 theo hướng tối ưu nhất cho các hệ thống BootRom nêu trên.

Tinh chỉnh chung

Dưới đây là các tinh chỉnh mà mặt nào đó thuộc Group Polycies của Windows

Item
 Đường dẫn nơi tinh chỉnh Diễn giải chức năng
Error Reporting Administrative Templates – Windows Components – Windows Error Reporting
 Disable Windows Error Reporting: Enabled
Khi ứng dụng xảy ra lỗi, một báo cáo các lỗi xảy ra sẽ được gửi tới Microsoft. Nên Tắt
Disable Customer Experience 
Improvement Program (CEIP)
 Administrative Templates – System – Internet Communication Management –  Internet Communication Settings
 Turn off Windows Customer Experience Improvement Program: Enable
Chương trình cải thiện trải nghiệm người dùng của Windows. Nó giúp cho người dùng có sự trải nghiệm tốt hơn với máy tính, song cũng làm giảm hiệu suất của máy tính thông qua việc chuẩn đoán và phản hồi trải nghiệm của người dùng. Nên Tắt
Windows Update Administrative Templates – Windows Components – Windows Updates
 Configure Automatic Updates: Disabled
Chương trình cập nhật của Windows, chỉ nên chạy trên những máy tính cơ bản. Nên Tắt chương trình này
System Restore Administrative templates – System – System Restore
 Turn off System Restore: Enabled
Chức năng khôi phục hệ thống của Windows. Không cần thiết do tính chất của hệ thống ảo và việc quản lý một file ảnh duy nhất.
RDP Listener – Printer mapping Disable printer mapping for RDP sessions.
 Administrative Templates – Windows Components – Remote Desktop Services  – Remote Desktop Session Host – Printer Redirection
 Do not allow client printer redirection: Enabled
Ánh xạ các máy in trong các phiên quản trị RDP có thể gây ra việc driver các máy in được cài đặt. Điều này có thể gây ra sự không thống nhất giữa các cấu hình server và làm gia tăng tính phức tạp trong việc xử lý sự cố. Nên tắt ứng dụng này


Tinh chỉnh Registry

Chú ý: Nếu có thể, bạn nên thay đổi cấu hình của registry thông qua việc ưu tiên sử dụng Windows Group Policy.

  ConfigurationRecommendation / Registry Key Diễn giải
Hide System Hard Error Messages

Ẩn thông báo lỗi nghiêm trọng của phần cứng
 HKLM\System\CurrentControlSet\Control\Windows
“ErrorMode”=dword:00000002
Khi Windows hay một ứng dụng sinh ra một lỗi nghiêm trọng, một hộp thoại với lỗi thường xảy ra đó sẽ xuất hiện kèm theo với một nút OK hoặc Continue. Những thông báo này thường là khó hiểu đối với người dùng, và họ có thể làm treo, đơ phiên làm việc lúc đó nếu người dùng ngắt kết nối với chúng, mặc dù có một lỗi vẫn đang chờ phản hồi. Hệ thống có thể được cấu hình để ngăn chặn những tin nhắn này bằng cách ghi chúng vào Event Log and tự đụng lựa chọn "OK" giúp người dùng.
Spooler Warning Events HKLM\System\CurrentControlSet\Control\Print\Providers  “EventLog”=dword:00000001Dịch vụ Spooler có thể nhanh chóng điền vào System Event Log (Ghi lại sự kiện hệ thống) với những sự kiện cảnh báo không sử dụng. Những xảy ra khi một máy in Tự động Tạo ICA được tạo ra hay được xóa đi, cái mà sản sinh hàng nghìn sự kiện trong ngày. Spooler nên được cấu hình để ghi vào EnventLog đối với những lỗi xảy ra.
Paging of the Executive HKLM\System\CurrentControlSet\Control\SessionManager\Memory Management
“DisablePagingExecutive”=dword:00000001
Để tăng cường hiệu suất, những driver (trình điều khiển phần cứng) hạt nhân cùng các thành phần hệ thống khác có thể được cấu hình sao cho chúng không được ghi vào bộ nhớ ảo nằm trên ổ cứng (Pagefile). Tuy nhiên, hệ thống phải đủ bộ nhớ rảnh rang để giữ những chúng.
Edit Run and RunOnce Registry keys

Loại bỏ các ứng dụng không cần thiết chạy cùng windows khi khởi động
 HKLM\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run

HKLM\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\RunOnce

HKLM\Software\Wow6432Node\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run

HKLM\Software\Wow6432Node\Microsoft\Windows\CurrentVersion\RunOnce

Những khóa Registry The Run and RunOnce định nghĩa những chương trình mà sẽ được khởi động nhiều lần hoặc một lần cùng với Windows. Trong một hệ thống nhiều user, chúng có thể đóng góp đáng kể vào việc sử dụng bộ vi xử lý và qua đó làm giảm khả năng phải xử lý nhiều. Đối với những chương trình mà có thể chạy một lần với một bối cảnh hệ thống như Java Schduler (Cập nhật Java), các module diệt virus thì được khuyến cáo nên xóa bỏ khỏi những khóa Registry ở trên.
Windows Power Plans

Các kế hoạch sử dụng năng lượng của Windows
 High Performance Power Plan

 Để ở chế độ này, Vi xử lý sẽ luôn luôn được đặt ở trạng thái hoạt động với hiệu suất cao nhất.
BIOS PowerSchemes

Thiết đặt sử dụng năng lượng trong BIOS

 Lựa chọn sắp đặt sử dụng hiệu suất tối đa nếu có thểPhần cứng server gần đây thường bao gồm các mức thiết đặt tiết kiệm năng lượng trong BIOS, cái mà có thể làm cho các CPU của một server bị khóa với một tốc độ thấp hơn tốc độ tối đa. Khuyến cáo thiết đặt ở mức hiệu suất tối đa.
 Scheduled Tasks

Các công việc được lập lịch thi hành
Soát lại các công việc được lập lịch và thời gian ngẫu nhiên thi hành chúng. Thông thường những công việc lập lịch dưới đây có thể cấm:
 • Application Experience  > AitAgent
 • Application Experience > ProgramDataUpdater
 • Autochk Proxy
 • Customer Experience Improvement Program everything under this node (Consolidator, KernelCeipTask, UsbCeip, ServerCeipAssistant, ServerRoleCollector, ServerRoleUsageCollector)
 • DiskDiagnostic > Microsoft-Windows-DiskDiagnosticDataCollector
 • Power Efficiency Diagnostics AnalyzeSystem
 • Server Manager > ServerManager
 • Windows Error Reporting > QueueReporting
Các công việc được lập lịch nên được sử dụng một cách cẩn trọng và thời gian thực thi nên là ngẫu nhiên, vì để ngăn chặn nhiều tác động tiêu cực đến các cơ sở hạ tầng trung tâm như hệ thống lưu trữ hoặc cơ sở dữ liệu.
Disable Logon Screensaver

Cấm bảo vệ màn hình Logon Screensave
 HKEY_USERS\.DEFAULT\Control Panel\Desktop
"ScreenSaveActive"="0"
 Việc cấm một ScreenSaver có thể tăng cường hiệu suất.
 Disabled Boot Animation

Cấm ngữ cảnh hoạt hình, đồ họa khi khởi động
Run in Command Promt 
Disable bcdedit /set bootux disabled (need to be run from the Windows Command Prompt)
Cấm ngữ cảnh hoạt hình, cái mà không người dùng nào có thể thấy sẽ giúp tiết kiệm tài nguyên và tăng cường tốc độ toàn bộ quá trình khởi động.

Chú ý: Việc cấm ngữ cảnh hoạt hình khởi động sẽ cấm tất cả các phản hồi về giao diện cho tới khi màn hình đang nhập xuất hiện. Hành vi này có thể làm tăng tính phức tạp cho việc xử lý sự cố.

 Disable all application auto-updates

Cấm tự động cập nhật tất cả các ứng dụng
 •  Java updates can be controlled via the Control Panel
 • SAP updates are disabled in the CCS ADM(X) template.
 • Google Update
 • Flash Update
Tự động cập nhật nên được quản lý để ngăn chặn những thay đổi được thực hiện đối với môi trường bởi người sử dụng.
 Defragmentation

Chống phân mảnh ổ đĩa
 Run defragmentationChống phân mảnh ổ đĩa nên được hoàn thành trước khi tạo bản ảnh cho máy trạm hoặc trong các khoảng thời gian thường xuyên để đảm bảo ổ đĩa được tối ưu nhất. Khi lập lịch chống phân mảnh ổ đĩa được sử dụng, cần đảm bảo rằng, việc lập lịch đó nên vào các khoảng thời gian rãnh rỗi của máy tính (Ví dụ vào lúc 1H sáng thứ tư hàng tuần).
 Antivirus Optimize Follow the Best Practices as outlined  here.
 Write Cache
(Operating System)

Bật Write Cache (Sử dụng chức năng của HĐH)
Device Manager a Disk Drive Properties > Policies tab


Additional settings:
HKLM\System\CurrentControlSet\Control\Session Manager\Configuration Manager\
“RegistryLazyFlushInterval”=dword:00000060 (dec)
Dành cho phần cứng mà không có chức năng write cache
 Write Cache
(Hardware)
 Những bộ điều khiển phần cứng (Card Raid, Array Raid) có thể lưu trữ trên nó những gì ghi và đọc vào trong một bộ nhớ cache sao cho dữ liệu có thể đọc và ghi một cách tối ưu nhất. Khi được kích hoạt, bộ điều khiển ngay lập tức sẽ thông báo cho hệ điều hành rằng dữ liệu vừa được ghi hay đọc, cho phép nó tiếp tục các thao tác thông thường.
 Worker Threads

Nhiều luồng công việc
 HKLM\System\CurrentControlSet\Control\SessionManager\Executive\
“AdditionalCriticalWorkerThreads”=dword:00000064 (dec)
Giá trị này ảnh hưởng tới số lượng các luồng công việc mà file hệ thống cache sử dụng cho các yêu cầu đọc trước - ghi sau. Nâng cao giá trị này có thể cho phép thêm nhiều các hàng đợi Vào/Ra (I/O) trong các hệ thống lưu trữ do đó có thể cải thiện hiệu suất Vào/Ra,đặc biệt trên các hệ thống với nhiều vi xử lý và phần cứng lưu trữ mạnh mẽ.
 Page File My Computer properties > Advanced > Performance
Settings > Advanced tab > Change Virtual Memory

Page File là một file vật lý trên ổ đĩa nơi mà bộ nhớ ảo của hệ thống có thể  được lưu trữ. Điều này cho phép hệ thống phân bổ và ký thác thêm bộ nhớ ảo hơn là có một bộ nhớ vật lý.

Page File nên được tối ưu hóa như sau:
 Có cùng dung lượng min-max để giảm tối thiểu sự phân mảnh của Page File.

Chú ý: Để thêm thông tin về xác định kích cỡ phù hợp của page file, có thể tìm ở đây.
 SMB 1.0 Client Optimization

Note: Tuning SMB 1.0 is required in mixed (2003 / 2008 R2) environments, where SMB 2.0 cannot be used.

 HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Lanmanworkstation\Parameters
"MaxCmds"=dword:00002048 (dec)

 HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\MRxSmb
\Parameters
"MultiUserEnabled"=dword:00000001

HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Explorer
NoRemoteRecursiveEvents”=dword:00000001

HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Lanmanserver\Parameters
"MaxWorkItems"=dword:00008192 (dec)
"MaxMpxCt"=dword:00002048 (dec)
"MaxRawWorkItems"=dword:00000512 (dec)
"MaxFreeConnections"=dword:00000100 (dec)
"MinFreeConnections"=dword:00000032 (dec)

 File Sharing in a Microsoft Environment is based on an application protocol called Server Message Block (SMB).  When a device connects to a Microsoft file share on another computer it is acting as an SMB client.

By default the SMB 1.0 Client network redirector can have only 50 outstanding SMB requests/commands open to a single file server.  This is controlled by the MaxCmds registry value. 

All connections to remote servers are per computer not per user. This means all users on a Terminal Server open files over the same SMB session.  A single SMB Client Session can only have 16383 open files. This is controlled by the MultiUserEnabled registry value.

When you map a drive to a UNC path and have Windows  explorer open to the network drive, Explorer submits an always open SMB command to request notification when a file changes anywhere on the network drive. These are called SMB Change Notify events.  In order to reduce network traffic, resource utilization and SMB commands and to overcome a potential screen flicker issue for certain file sharing scenarios, the policy for NoRemoteRecursiveEvents should be

enabled.  This Prevents change notifications from being sent for anything other than the root folder.

Note: Further information can be found within  this blog.

 SMB 2.x Client Tuning HKLM\System\CurrentControlSet\Services\LanmanWorkstation\Parameters
 “DisableBandwidthThrottling"=dword:00000001
 “DisableLargeMtu”=dword:00000000

HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Explorer
NoRemoteRecursiveEvents”=dword:00000001

 By default, the SMB redirector throttles throughput across high-latency network connections in some cases to avoid network-related timeouts. Setting the DisableBandwidthThrottling registry value to 1 disables this throttling, enabling higher file transfer throughput over high-latency network connections.

By default, the SMB redirector does not transfer payloads larger than approximately 64 KB per request. Setting the DisableLargeMtu registry value to 0 enables larger request sizes, which can improve file transfer speed.

Note: Further information can be found within  this blog.

Provisioning Services based servers

The next set of registry changes are recommended for images deployed using standard mode vDisk images with Citrix Provisioning services. Standard mode images are unique in that they are restored to the original state at each reboot, deleting any newly written or modified data. In this scenario, certain processes are no longer efficient. These configurations may also apply when deploying persistent images and in many cases should be implemented in addition to the changes recommended in the preceding section.


 Configuration Recommendation / Registry Key Justification
 Disable Clear Page File at Shutdown HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SessionManager\Memory Management]
"ClearPageFileAtShutdown"=dword:00000000
 Clearing the Windows Pagefile at shutdown can delay the shutdown procedure and therefore increase the time required for a complete reboot cycle.
 Disable Offline Files HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\NetCache
"Enabled"=dword:00000000
 The offline file feature is not required for XenApp scenarios.
 Disable Background Defragmentation HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Dfrg\BootOptimizeFunction
"Enable"="N"
 Defragmentation is not necessary for Provisioning Services vDisks.
 Disable Background Layout Service HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\OptimalLayout
"EnableAutoLayout"=dword:00000000
 The Layout Service is responsible for rearranging files on the hard drive to increase performance. This does not apply to Provisioning Services vDisks.
 Disable Hibernation HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SessionManager\Power
"Heuristics"=hex:05,00,00,00,00,01,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,3f,42,0f,00
 Hibernation is not required for XenApp scenarios.
 Disable Mach. Acct. Password Changes HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Netlogon\Parameters
"DisablePasswordChange"=dword:00000001
 Disabling the automatic machine account password change is required for the Active Directory integration of Provisioning Services Target Devices.
 

Redirect Event Logs

 HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Eventlog\Application
"File"="D:\EventLogs\Application.evtx"

HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Eventlog\Security
"File"="D:\EventLogs\Security.evtx"

HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Eventlog\System
"File"="D:\EventLogs\System.evtx"

 Redirecting Windows Eventlogs to a persistent drive (such as D:\) eases troubleshooting and satisfies certain security monitoring requirements.
 Increase Service Startup Timeout HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Control
"ServicesPipeTimeout"=dword:00600000(dec)
 In certain peak load scenarios Windows services might take longer than 30 seconds to start. This setting increases the timeout value to 10 minutes.
 Scheduled Defrag Disable the scheduled defragmentation of the hard disks.
Task Scheduler - Defrag à ScheduledDefrag
 Defragmenting the vDisks from a standard target device is not possible (disk is mapped read only), but can significantly increase to load on the PVS Server as well as the write cache.

Note: With Provisioning Services 6.0 and above it is no longer necessary or recommended to disable the Large Send Offload and TCP/IP Offload features.

 

* The Optimizer column indicates whether this registry change is included in the XenConvert Optimizer tool that is installed with the Provisioning Services target device software.


Services


Windows Server 2008 R2 includes a set of services, many of which are enabled as default. When using the system as Citrix XenApp server, some of these services provide little value increases but significantly increase the memory footprint of the OS. Therefore the following services could potentially be disabled.


 

 Service Recommendation Justification
 Desktop 
 Windows

 Manager Session
 Manager 
 Potential This service is responsible for Windows 7 Aero theme. Organizations need to determine if Aero theme is something they wish to support at a later date
 Network List 
 Service
 Network
 Location
 Awareness 
 DisableDisable
 The network location of a XenApp Server is unlikely to change over time. Thus automatic network location detection is not required.

 
Please note that some 3rd party software products, such as the AppSense User Virtualization Platform, may require these services.

 Note: Disabling these services may cause an initial delay of 15 seconds when visiting a HTTPs web site.
 Themes Potential Allows users to manage the themes, which includes backgrounds, sounds and visual effects. Although this service does take resources and will impact overall scalability, each organization needs to determine if this functionality should be supported. It does allow the user to better personalize the environment and helps improve acceptance.
 Windows Defender  Disable Most enterprise deployments will have their own anti-malware solutions. As the corporate version will most likely be used, the integrated service should be disabled. 
 Windows Update Potential For XenApp servers based on a Provisioning Services vDisk or in case an Enterprise Software Deployment Systems is used to deploy Windows hotfixes, the Windows Update Service is not required.

File Servers

The following registry changes are recommended for all Windows File Server deployment scenarios in order to enable the XenApp Server side
SMB tuning parameters:

 Configuration Recommendation / Registry Key Justification
 SMB 1.0 Tuning
Note: Tuning SMB 1.0 is required in mixed (2003 / 2008 R2) environments, where SMB 2.0 cannot be used. 
 HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Lanmanserver\Parameters

"MaxWorkItems"=dword:00008192 (dec)

"MaxMpxCt"=dword:00002048 (dec)

"MaxRawWorkItems"=dword:00000512 (dec)

"MaxFreeConnections"=dword:00000100 (dec)

"MinFreeConnections"=dword:00000032 (dec) 

 File Sharing in a Microsoft Environment is based on an application protocol called Server Message Block (SMB). 

When a device connects to a Microsoft file share on another computer it is acting as an SMB client.

The SMB client interacts with the network redirector, which is responsible for sending file requests to the proper location (local file system, CIFS/SMB, Netware, CDM, etc¼). The client sends SMB commands to the server for execution. These commands include requests to read, write or delete files and folders as well as commands to list directories and subscribe to change events (such as when someone else creates a new file and it automatically appears in your Explorer window). 

By default the SMB or CIFS service on the file server only allows 50 outstanding SMB requests/commands open from a single client at any given time. This is controlled by the MaxMpxCt registry value (by default, does not exist).

 SMB 2.x Tuning HKLM\System\CurrentControlSet\Services\LanmanServer\Parameters

"TreatHostAsStableStorage"=dword:00000001

"MaxThreadsPerQueue"=dword:00000064 (dec)


 HKLM\System\CurrentControlSet\Control\SessionManager\Executive

"AdditionalCiticalWorkerThreads"=dword:00000064 (dec)
 The "TreatHostAsStableStorage" key controls the processing of write flush commands from clients. Disabling this functionality can improve client responsiveness. 

The "MaxThreadsPerQueue" and 
"AdditionalCiticalWorkerThreads" keys control the number of threads allocated to file I/O requests. These are the values recommended by Microsoft for file servers with sufficient processing capabilities.

Refer to  http://download.microsoft.com/download/3/2/A/32A
70368-1457-4972-8CDD-08A496198361/Perf-tun-srv- R2.docx for additional information.


User Settings

 

Unlike machine settings, user settings must be applied to each user and typically cannot be applied as part of the base image. In addition, user settings typically do not depend on whether the image is deployed in private or standard mode; however, the method in which the settings should be applied can be influenced by the image mode. None of the configurations in this section are included in the XenConvert Optimizer tool. These factors make user settings more difficult to implement.

As a recommended approach for the application of the user settings is to utilize group policy settings and/or preferences, as they provide administrators a central site for configuration and allow for greater customization based on the desktop. 

Recommended Configurations - Windows specific
The following registry changes and Group Policy based modifications should be evaluated for all deployment scenarios and would almost always be desirable in a XenApp hosted shared desktop implementation. As some of the settings will significantly impact the personalization capabilities for users it is highly recommended to perform user acceptance testing (in addition of general functionality testing) prior to production rollout.
Note: Windows Group Policy Preferences are a very elegant way of applying registry changes. 

 Configuration Recommendation Justification
Internet Explorer - ForceOffscreen Composition  HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main

"Force Offscreen Composition"=dword:00000001 

 Overcomes a potential screen flicker issue for certain websites.

Note:
This setting applies to IE8 and earlier only
 Disable Recycle Bin  User Configuration - Administrative Templates - Windows Components - Windows Explorer
Do not move deleted files to the Recycle Bin: Enabled
 As the Recycle Bin is part of the user profile in Windows 2008 R2 it should be disabled in roaming profile scenarios, to prevent profile bloat.
 Reduce Menu Show Delay  HKEY_CURRENT_USER\Control Panel\Desktop
"MenuShowDelay"="150" 
 Reduces the delay Windows sets for menus. Provides better user experience. 
Disable all Visual Effects except "Use common tasks in folders" and "Use visual styles on windows and buttons"HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\VisualEffects
"VisualFXSetting"=dword:00000003

HKEY_CURRENT_USER\ControlPanel\Desktop\WindowMetrics
"MinAnimate"="0"

HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Advanced "ListviewAlphaSelect"=dword:00000000 "TaskbarAnimations"=dword:00000000 "ListviewWatermark"=dword:00000000
"ListviewShadow"=dword:00000000

HKEY_CURRENT_USER\Control Panel\Desktop
"FontSmoothing"="0"
"UserPreferencesMask"=binary:90,12,01,80 ,10,00,00,00 

 Provides a better user experience. 

Note: The UserPreferenceMask changes based on the settings selected in the System Properties - Performance Options configuration page. 

 Disable Screen Saver  User Configuration - Administrative Templates - Control Panel - Personalization
Enable Screen Saver: Disable
 Running a server side screen saver consumes resources on the XenApp servers. In case a screen saver is required, running it locally on the end point device would be a better option.
 Documents History User Configuration - Administrative Templates - Start Menu and Taskbar
Do not keep history of recently opened documents: Enable
Remove Balloon Tips on Start Menu items: Enable
Remove frequent program list from Start Menu: Enable
 Minimize the effect on CPU usage when you are running many XenApp sessions and to improve user logon times. 
 Auto End TasksHKCU\Control Panel\Desktop
"AutoEndTasks"=REG_SZ = "1"
"WaittoKillAppTimeout"=REG_SZ= "20000"
Sometimes an application will hang or become unresponsive. This often happens when closing applications or logging off.
The system will often present a dialog that asks the user to "Wait" or "End Task."
This dialog can be suppressed and the "End Task" automatically selected for the user. 
 Background Spell Checking  Disable using Group Policy Background spell and grammar checking can cause significant CPU load.
 Sound Scheme Disable Windows Logon / Logoff notification sounds 

HKCU\AppEvents\Schemes\Apps\.Default\WindowsLogon\.Current 

"(Default)"=REG_SZ="" 

HKCU\AppEvents\Schemes\Apps\.Default\WindowsLogoff\.Current 

"(Default)"=REG_SZ=""

 Playing a sound notification upon every logon/logoff increases the bandwidth consumption and can also increase the logon/logoff times.

Note: It might be desirable to disable further sounds.


Comments